Monday, August 02, 2004

Brownpau's Persian Ca t

Dear Mouse,

Brownpau's Persian Ca t has beautiful blue and green eyes.

Sometimes bug bugs her.

Ssssshhhh, Ssssssshhhh

End of story.

The Ca t

2 Comments:

At 9:49 PM, Blogger BatJay said...

parang picture ko yung sa duling na pusa. hehehe. pwede mo sigurong pagtabihin ano?

 
At 9:52 PM, Blogger Jet said...

Ang ganda naman ng pusang yan Cat. Iyo ba yan?

Hey, thanks for informing me about Jobert's entry. Kung hindi, malamang nalampasan na naman ako nun... sabagay nalampasan na nga... hehe. Gulo kasi dito last week, nasira routine ko. Tsk!

 

Post a Comment

<< Home