Wednesday, September 22, 2004

Malikmata

Dear mouse, Malikmata ay Tagalog para sa illusion. Namalikmata yata ako nang mabasa ko ito sa balita:

Ibrahim, of the Justice Ministry, said there was no link between the demands and the expected release of Rihab Rashid Taha on bail. Taha, a scientist who became known as "Dr. Germ" for helping Iraq make weapons out of anthrax, and Huda Salih Mahdi Ammash, a biotech researcher known as "Mrs. Anthrax," are the only two Iraqi women held in American custody, according to the U.S. military. Ibrahim said the decision had been made by Iraqi and coalition authorities, and officials were also considering whether to also release Ammash, a former member of the Baath party.

Pagkatapos nang ilangminuto,ito naman ang aking nabasa:

"The two women are in legal and physical custody of the multinational forces in Iraq and neither will be released imminently," a spokesman for the U.S. embassy said.

The Cat sez:

Toknana,press release lang may mga hindi pa nagkakasundo. Parang nakikita ko si RobertRedford sa SpyGame nang ipakiusap niya sa kaibigan niyang media na i-leak ang pagkakahuli ng Tsina kay Brad Pitt at mga ilang sandali lang ay may press release ang US Embassy na pinabubulaanan ang balita.

Sabi nga nang mahilig manood ng pelikulang Tagalog pag nakakita ng pangyayaring nakakapaalala sa kaniya ng pelikula...

Parang Sine...

May kasabihan nga tayo na ang makinig sa sabi-sabi---errrmmm tsismosa walang bait sa sarili?

Sowhatzuthink?

The Ca t

0 Comments:

Post a Comment

<< Home