Friday, June 11, 2004

Somali ka-t

Dear Mouse,
Si Ususera, hindi nakatiis kung ano ang anyo ng Somali Cats kung saan kasama niya si jobert, at si xp. Ito ang nakuha niya. Ang kumpletong characteristics ng pusa ay mababasa ninyo sa kaniyang pah-ina.

eh sino naman ito?

The CA t

0 Comments:

Post a Comment

<< Home