Thursday, October 14, 2004

Photo-op 1

Dear mouse,

Pakikalmot ako. Hindi ko maisip kung bakit ang Cabinet Secretary na graduate sa isa sa pinakamagaling na unibersidad sa Estet at sinasabing nagtrabaho sa pinakakamagaling na mga financial institutions ay siyang kailangang magpadlock ng mga gasolinahang nahuhuli na lumalabag sa batas.

Kaya mas mataas ang sahod ng manager kahit wala siyang masyadong ginagawa ay dahil ang galaw ng utak niya ang binabayaran. Ang karaniwang empleyado ay maliit lamang dahil sila ay tagasunod o tagagawa lamang ng mga magandang ideya ng manager.

Sa kaso ng Cabinet secretary, palagay ko hindi natin siya kinuha, para magpadlock ng mga gasolinahan. Isa pa ang pagpadlock ng gasolinahan ay napakaliit na lunas sa suliranin ng oil crises ng bansa. Para siyang naglagay ng maliit na band-aid sa bakukang.

Papogi ba ?

Pakikalmot nga ako uli.

The Ca t

0 Comments:

Post a Comment

<< Home