Thursday, November 04, 2004

Si Pinay at si Ima

Dear Mouse,

Love story ang kuwento ni Pinay.

Basahin at makiiyak. Magbaon ng panyo.

The Ca t

0 Comments:

Post a Comment

<< Home