Monday, October 25, 2004

Si Pinay sa New Jersey

Dear Mouse,

Basahin mo si Pinay at ang hindimakalaglag luha niyang kuwento.

The Ca t

0 Comments:

Post a Comment

<< Home