Monday, January 03, 2005

What's next?

Dear Mouse,

May kasabihang pag ibinigay mo ang iyong daliri, susunod na hihingin ay iyong kamay.

Hinahanap ko sa balita ito pero wala pa, pero napanood ko sa interview sa TV PATROWWL (yan ang pronunciation nino ba yon ?)na hinihiling ni Erap na siya ay magpagaling sa kaniyang bahay sa Greenhills.

Meron pala dito.

@#$%^&*()@#$%^&*

tunog ng mga nagliparang mga pinggan, lata, kawali....

Pag ito pa naman ay pinagbigyan, ay talagang mahina na ang ating administrasyon at sabi nga ni Erap, takot si Gloria sa kaniya.

MALAKING DUH. pareho sa humihiling at sa nagbibigay ng kahilingan.

BTW,new year's resolution ko pala ang huwag iinit ang ulo sa mga balitang ito.

!@#$%^&*.

The Ca t

5 Comments:

At 12:07 PM, Blogger Ate Sienna said...

grabe... that's really BULL! why should he get special treatment? may mga mas malala ang sakit na nasa bilibid prison, pero i'm sure they won't receive the kind of treatment that he has already gotten.

abuso ito talaga!

 
At 11:41 PM, Anonymous Anonymous said...

Not to reject your opinion but he needs to rest. He is not a criminal, killing people. Even if he is prisoned, he still has a respectable identity that even our excellency cannot ruin. After of what she did, taking away all from ERAP, she really must have to treat his former superior as superior. Happy New Year...

 
At 1:38 AM, Blogger Cerridwen said...

how your New Year Resolution going so far ? ;) mine went down the drain 32 hours later- I purchased a senseless thing! the Darn mousepad looks cute :P (along with my 5 other mousepads hehehe)

 
At 7:49 AM, Blogger cathcath said...

I also respect your opinion but
can he not do that in a hospital or in Tanay?

There should be mutual respect. While he was allowed to
have his surgery in HK,he still had the guts to talk
about revolution and badmouth the President to the foreign press people.

 
At 7:50 AM, Blogger cathcath said...

still trying to keep my resolution....in a box. hehehe

 

Post a Comment

<< Home