Saturday, May 28, 2005

Panatang hindi para sa bayan...

Dear mouse,

Image hosted by Photobucket.com

1. Sumumpa na po ako sa harap ng aking keyboard na madalas nagiging biktima ng init ng ulo ko lately dahil wala talaga akong pasensiya sa mga....ang mga sumusunod:

2. Hindi na po ako makikialam sa usap- usapan ng iba kahit ito ay nararamdaman kong walang pakundangang pananakit sa kalooban ng kapwa nila.

3. At hinuhubad ko na po ang uniporme kong Darna na laging tagapagtanggol ng mga naaapi, mga nagagamit, mga naiinsulto. (bakit nga ba ako ang nasasaktan minsan)

4. Alalahanin ko pa rin ang sinabi sa akin ng aking mentor. In this world, there are no permanent friends, only permanent vested interests.

At ang aking paborito:

If you love something very much, let it go free...

If it does not return, baka naligaw...

If it does...

Sabihin mo lang, bakit ngayon ka lang... sabay ang bugbog...

Yon pong huli ay patawa lang.

Sa akin po kasing blog. dalawa ang klase ng audience, yong tahimik na nagbabasa lang at mag-eemail..hindi nakakatawa ang article mo ngayon.. at ang ibang matiyagang naghihintay lumabas ang aking comment box pagtakapos ng ilang minuto. Mas marami ho yong una.

The Ca t