Tuesday, November 09, 2004

Arafat

Dear Mouse,

Habang binabasa ko ang balita tungkol sa maaring mga huling sandali ni Arafat, kung siya nga ay buhay pa, di ko maiwasang gunitain ang sinapit din ni Mao Tse Tung. Ang ikubli nang malalapit sa kaniya ang tungkol sa kaniyang kamatayan. Tanging ang doctor lang na sumulat ng kaniyang buhay ang nakakaalam na siya ay pumanaw.

Tsssk tsssk, mg taong humawak nang kapangyarihan nguni't walang lakas labanan si Kamatayan.

Sa mga naniniwala pa rin si pilosopiyang nagsusulong ng kaunlaran sa pamamagitan lang ng sariling kakayanan, ang buhay ni Arafat ay isang magandang halimbawang hindi mo makakamit ang tagumpay at kapangyarihan ng walang tulong ang maraming nilalang kakampi man o kalaban.

Arafat lived frugally, but needed large sums to maintain loyalties. He would register investments and bank accounts in the names of loyalists, both to buy their support and protect the holdings from scrutiny and seizure, said al-Ghussein.

The Ca t

0 Comments:

Post a Comment

<< Home