Friday, March 18, 2005

Pers Lab Daw O

Dear mouse,

Maawa na kayo, pakibasa ang kuwento ko dito.

Image hosted by Photobucket.com

hehehe

The Ca t

1 Comments:

At 12:44 AM, Anonymous Anonymous said...

o sige...awang awa na ako. pero nasaan ang kuwento? o baka mababa lang ang IQ ko, kasi naiwan sa QI QC,Phils.hmmmmmmm!!!!

 

Post a Comment

<< Home