Thursday, April 22, 2004

saang planeta?


Dear Mouse,

Galing ako sa shopping ngayong gabi. Sunod-sunod ang may birthday kasi. Nakaupo ako at naghihintay ng teren, katabi ang isa ring Filipina na mas malayo pa ang destinasyon sa akin. Hindi pa siya sanay sa teren kaya takot siyang mawala. mawala? saan sa riles?

Nang may isang Puting lumapit sa amin. Ang bunghalit, kung saan man daw planeta kami galing ay bumalik na kami. Racist. Sagot ko Venus, ikaw saang zoo ka nakawala.

Takot yong Filipina. Dumukot ako sa bulsa ng aking coat. Tanong niya kung ano yon. Sabi ko cell phone.

Tinitigan ko yong lalaki habang pinaririnig ko na may ipadadampot akong Puting unggoy na nakakawala. Umiwas ng tingin ang Puti. Sabi ng babae, baka sira ang ulo. Sabi ko wala sa aking sira ang ulo, dahil mas sira pa ang ulo ko sa kaniya. Buti wala akong dalang saging, kung hindi nasalaksak ko sa kaniya ng di oras.

Minsan naman ay siksikan sa teren dahil rush hour. May isang babaeng Asyano na itinukod ang kaniyang elbow para hindi siya madantian tuwing hihinto ang teren at bumabalentong ang mga tao.

Isang istasyon ang hinintuan at ako ay tatama sa kaniyang elbow. Bigla akong iwas at sapul ang kaniyang elbow sa ilalim ng kilikili ng isang itim. hehehe. Kailangan niyang ipadry clean ang kaniyang coat. Sabi ko sa kasabay kong Pinay, pakibigyan ng dollar. Kung ayaw niyang ng masikip, sumama siya kay Maricel Soriano. Di ba siya yong nagsabi ng..ayaw ko ng masikip, ayoko ng maputik....

The CA t

0 Comments:

Post a Comment

<< Home