Wednesday, September 29, 2004

The Cabinet Members

Dear Mouse,

Kung ano ang sukat ng ohales iyon ding ang laki ng butones.

Ang ibig sabihin nito ay ang pagtutugma ng mga bagay- bagay upang tiyak ang pagkuha ng magandang resulta. Sa pagkuha ng empleyado o ng mamahala marapat na ito ay may-alam sa katungkulang kanilang gagampanan.

Sa mga Katulong ng Pangulo sa pag-ugit ng pamahalaan, ang mga kagawad ng kaniyang Gabinete ay dapat may pinag-aralan o may karanasan sa kaniyang departamento.

Kilalanin natin ang mga Kalihim ng Pangulo.

Department of Energy

Vincent Perez

Educ.Attainment:

UP-Bachelor’sdegree in Business Economics

Wharton Business School of the University of Pensylvania=Masters in Business Administration

He has the distinction of being the first Asian partner at Lazard and the first Filipino partner on Wall Street.

The Ca t sez: SO? Ano ang ginagawa ng finance whiz sa Department of Energy?

Department of Budget Management

Emilia Boncodin

UP=BSBA and Accountancy

She placed 15th in the CPA Board Examinations that same year.

Harvard University in Cambridge=Masters in Public Administration( Edward S. Mason Fellow)

1996 Dwight Eisenhower Fellow for the Philippines.

The Ca t sez: Galing at simple pa.

Department of Health

Manuel M. Dayrit

Ateneo de Manila=AB

UP College of Medicine=Medical degree

London School of Hygiene and Tropical Medicine=Master of Science

Before his appointment, he was Assistant Vice-President of United Laboratories, Inc. as well as Vice-President and General Manager of Health Delivery Systems, Inc. Even before that, he was Vice-President for Medical Services of Aetna Health Care, Inc.

The Ca t sez: Hmmmmm malakas kaya itong mga firms na ito sa Department of Health?

Department of Finance

Juanita D. Amatong

Silliman University=BSBA, Graduate, Cum Laude

Syracuse University, New York= MA in Economics & Public Administration

1996-Oct. 1998 : Executive Director

The World Bank Group Washington D.C. USA

The Ca t sez: Galing din. Kaya ba dumami ang utang natin ?

Department of Labor and Employment

Patricia Sto. Tomas

FEU= Bachelor of Arts

UP=Master of Science degree

Harvard University=Master in Public Administration

She has been with DOLE ever since.

The Ca t sez: Education and experience.Hmmm

Department of Social Welfare

Corazon “Dinky”Soliman

UP=Bachelor of Science in Social Work

She copped 5th place in the 1974 National Board Examinations for Social Workers.

Kennedy School of Government,Harvard University: Master in Public Administration

Department of Transportation and Communications

LEANDRO RAMOS MENDOZA

Philippine Military Academy – Bachelor of Science

UP – Visayas, Cebu City – MA in Public Management AFPCGSC, Ft. Bonifacio, MM – General Staff Course

The Ca t sez: One of the thank you sirs.

Itutuloy

The Ca t

0 Comments:

Post a Comment

<< Home