Tuesday, September 28, 2004

Si Pinay at ang Maalala Mo Kaya

Dear Mouse,

Napanood ko ang The Correspondents kung saan tinatalakay ang mga Pinoy sa Hapon. Dito naman kay Pinay ay ang buhay sa Amerika. Kumain at umiyak sa kanyang mga kuwento.

The Ca t

0 Comments:

Post a Comment

<< Home