Monday, September 27, 2004

Si Pinay at ang Soap Opera

Dear Mouse,

Pakituro nga ang daan pauwi ni Pinay.

The Ca t

0 Comments:

Post a Comment

<< Home