Wednesday, September 29, 2004

Si Pinay, Batang Likot at Gabby Concepcion

Dear Mouse

Kuwento ni Sassy ay ang mga batang dinadala sa opit ng mga magulang sa Pinas.

Kuwento ni Pinay aang mga batang dinadala sa opit ng mga magulang sa Estet.

The Ca t

0 Comments:

Post a Comment

<< Home