Friday, October 15, 2004

Hilik mo,hilik ko

Dear Mouse,

Noong Lunes ay isinulat ko na HILIK ang isa sa mga sakit ni Heneral Garcia.

Si Carlos F.Garcia ang heneral na nagpayaman sa puwesto ay hindi nakarating sa Senate investigation dahil siya ay may sakit na paghihilik(Sleeping Apnea Syndrome), hika (COPD OR COLD) at cholesterol
.

Noong Huwebes ay ipinaliwanag ni Doc Emer ang mga medical terminologies na ginamit ng Doktor ng Heneral.

Sabado, ang hilik ding ito ang editorial ng Manila Times.

The case of the snoring general

The fancy name for snoring is obstructive sleep apnea, an affliction that Maj. Gen. Carlos P. Garcia has in common with millions of other people. The general’s physician, Dr. Ivan Villaspin, told the House Committee on Defense that apnea is life-threatening. It could bring on a heart attack or a stroke. Perhaps. General Garcia also suffers from dyslipidemia, meaning he’s fat. His shape is Pickwickian...

Kailangan pa bang sabihing nauna kami?

The Ca t

1 Comments:

At 9:07 PM, Blogger Sassy Lawyer said...

LOL, ang sarap i-rub in, ano? Lalo na matapos ang mga "denials" ni you-know-who.

 

Post a Comment

<< Home