Thursday, January 08, 2004

Not onli in the Phils (abuso sa puwesto?)

Dear Mouse, (Kailangan tagalugin). Kami ay maraming binabayarang tickets para sa aming mga sasakyan na nahuhuli na nakaparada sa kalsada. Ang mga dahilan ay walang maparadahan at kung mayroon man ay mas mahal ang babayaran. Pag pinamili sa dalawang masama(choosing between two evils) eh di yong mas mura. Eto rin kaya ang dahilan bakit ang DA ng San Francisco ay nagkaroon ng hobby ng pagkulekta ng parking tickets? Basahin: City's departing D.A. knee-deep in unpaid parking tickets Phillip Matier, Andrew Ross Wednesday, January 7, 2004 San Francisco's departing district attorney, Terence Hallinan, may be leaving behind some unfinished business -- namely, $831 worth of unpaid tickets on the late-model Ford Crown Victoria that was assigned to him while in office. Department of Parking and Traffic records show that Hallinan racked up 23 tickets in the past three years -- half of them for early morning street- cleaning violations, some near his Sutter Street apartment.Others were for parking next to fire hydrants and in truck and towaway zones. The CA t

0 Comments:

Post a Comment

<< Home