Wednesday, June 16, 2004

Wiki at bagong Recipe ni Sassy at ni Manny V.

Dear Mouse,

Pagkatapos ng blog, may bagong pakulo na ang tawag nila ay Wiki.

Veni, Vidi ...Wiki?

By Erika Brown

Just when you thought you figured out what a blog is, here comes the latest Silicon Valley idea intriguing enough to attract some venture capital. It's a wiki (from the word for "fast" in Hawaiian). A wiki is a kind of communal Web site that allows nontechies to create and edit Web pages. If a blog is one person's rant, a wiki is a blog for, and by, many.

Si Sassy ay may bagong Recipe para sa mga bloggers.Gagawa siya ng bagong journal na parang menu. Ang nasa menu ay mga pangalan ng bloggers at ang maiksing panimula ng kanilang blog.Ang maganda sa grupo ay iba-iba ang kanilang kaalaman. May doctor na paborito ang Lakers,may mga batang-batang progresibo na ang pag-iisip, may mga guro, may mga abugado, mga pinoy at pinay expats,mga OFW,mga inhenyero,mga programmers, at may pusa.(ngiyaw).Abangan.

Maganda rin ang proyekto ni Manuel V.Mga bata naman ang ibig niyang bigyan ng community blog. Hmmmmm,bata,,puwederinaakoditoah.'ray.

The CA t

2 Comments:

At 3:31 PM, Blogger Dr. Emer said...

Wiki recipe ni Sassy (everything rhymes!) might be the start of unity of Filipino bloggers. The way I see it, we are the real unsolicited opinion-makers. We give smarter perspectives than De Quiroz and Soliven. I'm excited about Sassy's project.

 
At 3:38 PM, Blogger Dr. Emer said...

I also look forward to your "Tuesdays-with-CA t" book. Sana ako ang mauna sa line pag book signing na! Sana wagkang tamarin na gawin ito. Magandang project at maraming magbabasa. Yung Notebook ni N. Sparks, fiction, pero it comes close to describing the typical case of Alzheimer's. Yung sa iyo, true-to-life kaya palagay ko magiging bestseller. I'll wait for it. =)

 

Post a Comment

<< Home