Tuesday, May 03, 2005

Duck (Tales) Tails

Dear mouse,

Pic forwarded.

Image hosted by Photobucket.com

Duck 1 :Bagal naman ang martsa.

Duck 2 : Di bale na pauwi na lang naman tayo.

Duck 3: Bakit ba naglalakad na lang tayo pauwi?

Duck 4: Kasi di natuloy ang EDSA TRES.

Duck 5 : Bakit di natuloy?

Duck 6:Kasi gusto noong heneral, ACTION; yong mga laborers, gusto demonstrasyon.

Duck 7: Sayang, galing ko pa naman sanang mag DUCK.

Duck 8 :Huwag kayong maingay, baka gawin tayong ROAST DUCK ni boss.

The Ca t

0 Comments:

Post a Comment

<< Home